หัดใช้ Flexbox เบื้องต้น

ปัญหาอย่างหนึ่งของการเขียนเว็บคือ การกำหนดลักษณะการวางข้อมูลให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ เช่นอยู่ตรงกึ่งกลาง หรือชิดขวา

ลองมาดูวิธีการแก้ไข stylesheet โดยใช้ Flexbox เพื่อกำหนดลักษณะการวางกัน

สร้างไฟล์ index.html ซึ่งประกอบด้วย <h1> ที่เราต้องการจัดวาง ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Flexbox</h1>
</body>
</html>

โดยไฟล์ index.html จะใช้ไฟล์ style.css เพื่อกำหนด stylesheet

ตัวอย่างไฟล์ style.css เริ่มต้น

* {
  margin: 0;
}

h1 {
  background-color: #ccc;
}

ทดลองเปิดด้วย browser

Default

display: flex

แก้ไขไฟล์ style.css โดยกำหนดให้แสดงผลเต็มความสูง height: 100% ของ browser และกำหนดให้ <body> แสดงผลในรูปแบบ flex เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งของ <h1>

ไฟล์ style.css หลังจากแก้ไข

* {
  margin: 0;
}

h1 {
  background-color: #ccc;
}

body, html {
  height: 100%;
}

body {
  display: flex;
}

ตัวอย่างหน้าจอ หลังจากกำหนดการแสดงผล <body> ให้เป็นแบบ display: flex

add display: flex

justify-content

แก้ไขไฟล์ style.css โดยเพิ่ม justify-content เพื่อกำหนดลักษณะการวางข้อมูลในแกนหลัก Main Axis ภายในพื้นที่ที่เรากำหนดเป็น flex เช่นเราต้องการวาง <h1> ให้อยู่ตรงกลางของ <body> ที่เรากำหนดให้แสดงผลเป็นแบบ flex แล้ว

โดยดีฟอลต์ ทิศทางการวางข้อมูล flow-direction ในแกนหลักจะเป็นรูปแบบ row ทำให้ เวลาเรากำหนดค่า justify-content จะมีผลต่อการแสดงผลใน row หรือ X-Axis เช่นในที่นี้เรากำหนดการแสดงให้อยู่ตรงกลาง center ทำให้ข้อความ <h1> แสดงผลอยู่กึ่งกลางหน้าจอ

// ...
body {
  display: flex;
  justify-content: center;
}

ตัวอย่างหน้าจอ หลังจากการกำหนด justify-content: center

add justify-content: center

align-items

ส่วนการวางข้อมูลในแกนตั้ง Y-Axis ในที่นี้เราสามารถกำหนดโดย กำหนดการวางข้อมูลของ แกนรอง หรือ Cross Axis ด้วยการกำหนดค่า align-items

เช่นถ้าเราต้องการกำหนดให้อยู่กึ่งกลาง ตามแถวตั้ง ก็สามารถทำได้โดยแก้ไขไฟล์ style.css

// ...
body {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

ตัวอย่างหน้าจอ หลังจากเพิ่ม align-items: center

add align-items: center

flex-end

นอกจากนี้ เราสามารถกำหนดลักษณะการวาง ในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่นต้องการให้ข้อความแสดงอยู่ที่ด้าน ขวา-ล่าง ของหน้าจอ ก็สามารถเปลี่ยนลักษณะการวางของทั้ง justify-content และ align-items ให้เป็น flex-end

ตัวอย่างไฟล์ style.css เพื่อกำหนดให้ข้อความแสดงอยู่ที่ด้าน ขวา-ล่าง ของหน้าจอ

// ..
body {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  align-items: flex-end;
}

ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล หลังจากกำหนดการวางเป็นแบบ flex-end

change to flex-end

ข้อมูลเพิ่มเติม