บริหารจัดการลีนุกซ์ผ่านหน้าเว็บด้วย Cockpit

ความยากอย่างหนึ่งของการดูแลระบบลีนุกซ์ก็คือ จะต้องทำงานผ่านการพิมพ์คำสั่ง หรือที่เรียกว่า command line โดยผ่านการล็อกอินที่หน้าเครื่องลีนุกซ์เอง หรือส่วนใหญ่จะใช้การรีโมตผ่านโปรแกรมประเภท ssh เช่น PuTTY ซึ่งต้องจำคำสั่งเพื่อจะดูสถานะหรือแก้ไขค่าคอนฟิกบางอย่าง ดังนั้นการจะส่งต่อระบบลีนุกซ์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ผู้ดูแล เช่นลูกค้า ที่เพิ่งหัดใช้งานลีนุกซ์เพื่อสามารถดูแลระบบเบื้องต้นได้ อาจมีความยุ่งยากได้

ในบทความนี้จะขอแนะนำโปรแกรม Cockpit เพื่อใช้ในการบริหารจัดการลีนุกซ์ผ่านหน้าเว็บได้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสถานะของเครื่อง การใช้งาน การคอนฟิกเบื้องต้น หรือแม้กระทั่งสามารถสั่งรีสตาร์ตหรือปิดเครื่องได้

Cockpit เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาติดตั้งใช้งานได้ฟรี โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากทาง Red Hat แต่ก็สามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง CentOS, Fedora หรือแม้กระทั่งฝั่ง Debian อย่าง Ubuntu

ติดตั้งและคอนฟิก Cockpit

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Cockpit ในที่นี้จะทดลองบน CentOS 8

ใช้คำสั่ง yum install เพื่อติดตั้งแพ็คเกจ cockpit

$ sudo yum install -y cockpit

รันคำสั่ง systemctl เพื่อสตาร์ตเซอร์วิส cockpit

$ sudo systemctl enable --now cockpit.socket

ใช้คำสั่ง firewall-cmd เพื่ออนุญาตให้เครื่องอื่นๆ มาเรียกใช้เซอร์วิส cockpit ได้

$ sudo firewall-cmd --add-service=cockpit --permanent

$ sudo firewall-cmd --reload

โปรแกรม cockpit จะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเองเลย โดยจะรันเซอร์วิสอยู่ที่พอร์ต 9090 การใช้งาน สามารถใช้ Web Browser เรียกไปที่ IP Address แล้วระบุพอร์ต 9090 ตัวอย่างเช่น http://192.168.56.8:9090

หน้าจอจะแสดงใส่ User Name, Password ซึ่งสามารถใช้ User Name, Password เดียวกันกับที่ใช้ล็อกอิน ssh เข้าลีนุกซ์ได้เลย โดยสิทธิ์การใช้งานลีนุกซ์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ด้วย

ตัวอย่างหน้าจอแสดงสถานะระบบ (System) โดยการล็อกอินด้วย root

Cockpit System

ตัวอย่างหน้าจออื่น ที่น่าสนใจของ Cockpit

Networkings

สามารถดูสถานะการใช้งาน network แก้ไขค่าคอนฟิก เช่น IP Address, Netmask ได้ ของพอร์ตต่างๆ ได้

Cockpit Networkings

Cockpit Networkings Configuration

นอกจากนี้ยังแก้ไข rule ของ Firewall ได้ด้วย

Cockpit Firewall

Accounts

เพิ่มลบผู้ใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่านได้

Cockpit Create User

Services

ดูรายชื่อเซอร์วิส สถานะการรัน และสามารถสั่งปิด/เปิด เซอร์วิสได้

Cockpit Services

Cockpit Services Details

Software Updates

ดูรายละเอียดแพ็คเกจที่ติดตั้งในระบบ แล้วสามารถสั่งติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์ได้

Cockpit Software Updates

ลองนำไปใช้กันดูครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม