สร้างไฟล์รูปภาพพร้อมตัวหนังสือด้วยการรันคำสั่ง convert

นำมาแชร์เผื่อเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างไฟล์รูปภาพแบบง่ายๆ พร้อมตัวหนังสือ ด้วย command line

สามารถรันคำสั่ง convert ซึ่งอยู่ในชุดโปรแกรม ImageMagick

ติดตั้ง ImageMagick

บน Ubuntu ติดตั้งด้วย apt

$ sudo apt install imagemagick

สำหรับผู้ใช้ macOS ติดตั้งด้วย brew

$ brew install imagemagick

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง convert

ตัวอย่างการรันคำสั่ง convert สร้างไฟล์รูปภาพ

$ convert -size 800x400 \
  -background '#88aaff' \
  -border 10 \
  -bordercolor '#224499' \
  -gravity center \
  -fill black \
  -pointsize 35 \
  label:"Create Image File with Text by ImageMagick" image.png

ตัวอย่างไฟล์รูปที่ได้

created-image

คำสั่ง convert ยังสามารถนำไปใช้ตกแต่งไฟล์รูปได้อีกหลายอย่าง เช่นการ resize, crop, rotate, blur, sharp และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก man convert