ติดตั้ง Homebrew เพื่อใช้บริหารจัดการแพ็คเกจบน macOS

โปรแกรมแต่ละตัวจะมีวิธีการติดตั้งแตกต่างกันไป ตั้งแต่การดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ นำมาคอมไพล์ อาจต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้อีก ยังไม่รวมวิธีการอัพเกรดในกรณีที่มีเวอร์ชันใหม่ หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมหลังจากไม่ได้ใช้แล้ว

ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Package Manager โดยรวบรวมโปรแกรมเป็นชุดแพ็คเกจ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งโปรแกรม อัพเกรดเวอร์ชัน หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมได้ เช่น Ubuntu ก็จะมีคำสั่ง apt หรือทางฝั่ง Red Hat, CentOS ก็จะใช้โปรแกรม yum หรือ dnf เป็นต้น

บน macOS ก็มีโปรแกรมประเภท Package Manager อยู่หลายตัว ในที่นี้ขอแนะนำ Homebrew ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมหลายตัว เช่น PHP, Node.js, Nginx เพื่อใช้ในการทดสอบโปรแกรมบน macOS

ติดตั้ง Homebrew

การติดตั้ง Homebrew ทำได้โดยรันสคริปต์ ruby ตามตัวอย่างด้านล่าง

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

การติดตั้ง Homebrew จะมีการสร้างโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ ในโฟลเดอร์ /usr/local/ เช่น /usr/local/bin, /usr/local/etc, /usr/local/lib, /usr/local/sbin เพื่อใช้เก็บโปรแกรมที่ได้จากการรันคำสั่ง brew เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแพ็คเกจ

ลองรันคำสั่ง brew ตามด้วยออปชัน -v เพื่อดูเวอร์ชันของ brew

$ brew -v
Homebrew 2.2.6
Homebrew/homebrew-core (git revision 28dd08; last commit 2020-02-29)

brew ติดตั้งแพ็คเกจ (install)

รันคำสั่ง brew ระบุออปชัน install เพื่อติดตั้งแพ็คเกจ เช่นเราต้องการติดตั้ง wget ก็สามารถทำได้โดย

$ brew install wget
Updating Homebrew...
==> Auto-updated Homebrew!
Updated 1 tap (homebrew/core).
==> Updated Formulae
...

ตัวอย่างหน้าจอแสดงการทำงานของคำสั่ง brew เพื่อจะติดตั้งแพ็คเกจ wget จะเห็นว่า brew จะทำการติดตั้งแพ็คเกจ libunistring และ libidn2 ที่ต้องจำเป็นต่อการติดตั้ง wget โดยอัตโนมัติ

brew install wget

ทดลองรันโปรแกรม wget

$ wget --V
GNU Wget 1.20.3 built on darwin19.0.0.
...

brew อัพเกรดแพ็คเกจ (upgrade)

ถ้าแพ็คเกจที่ติดตั้งไปแล้วมีเวอร์ชันใหม่ออกมา เราสามารถใช้คำสั่ง brew ระบุออปชัน upgrade ตามด้วยชื่อแพ็คเกจ เพื่ออัพเกรดเวอร์ชันได้ ตัวอย่างเช่น

$ brew upgrade wget
Warning: wget 1.20.3_2 already installed

หมายเหตุ brew update เป็นออปชันคำสั่งเพื่ออัพเดทเวอร์ชันของตัว brew เอง

brew ถอนการติดตั้งแพ็คเกจ (uninstall)

หากเราไม่ได้ใช้โปรแกรมแล้ว ถ้าต้องการถอนการติดตั้งแพ็คเกจ สามารถทำได้โดยรันคำสั่ง wget ระบุออปชัน uninstall

$ brew uninstall wget
Uninstalling /usr/local/Cellar/wget/1.20.3_2... (50 files, 4.0MB)

ข้อมูลเพิ่มเติม